image banner
TỜ TRÌNH về việc thực hiện trợ cấp cho người phục vụ đối tượng khuyết tật đặc biệt nằng theo nghị định 20NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 20- Ttr/UBND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung TỜ TRÌNH về việc thực hiện trợ cấp cho người phục vụ đối tượng khuyết tật đặc biệt nằng theo nghị định 20NĐ-CP
Hình thức văn bản Tờ Trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thương binh- Xã hội
Người ký duyệt Lê Thanh Nghị
Tài liệu đính kèm TO-TRINH-ve-viec-thuc-hien-tro-cap-cho-nguoi-phuc-vu-doi-tuong-khuyet-tat-dac-biet-nang-theo-nghi-dinh-20ND-CP.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang