image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Xã Yên Mỹ Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định

I.Về lịch sử

Xã Yên Mỹ là tên gọi của một vùng đất đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Nằm trong vùng đất có nền văn hóa lâu đời, lại là vùng đất quan trọng có tính chiến lược về quân sự, chính trị, tại Yên Bằng đã sớm hình

thành một nền văn hóa đa dạng, vừa có tính dung nạp, vừa có sức lan tỏa.

II. Điều kiện tự nhiên

Yên Mỹ là một xã thuần nông, đông dân cư, địa bàn rộng, nằm ở phía Đông Bắc huyện Ý Yên, phía Bắc giáp xã Yên Minh , phía Đông giáp xã Kim Thái và Tam Thanh huyện Vụ Bản, phía Tây  giáp Yên Dương và phía Nam giáp xã Yên Ninh. Yên Mỹlà vùng chiêm trũng thuần nông.Yên Mỹ có Quốc lộ 38B và Sông Sắt chạy qua thuận tiện cho việc đi lại và giao lưu hàng hóa cả đường bộ và đường thủy.

III. Mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội 

1.Phát triển kinh tế: Cùng với các xã trong huyện, phát huy truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, cán bộ và nhân dân xã Yên Bằng chủ động thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội; Trong những năm gần đây xã Yên Mỹ đã có những bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích đất tự nhiên là 607.03 ha;  Dân số toàn xã 6320 người, 30% dân số trong xã theo đạo thiên chúa, tổng số hộ dân: 1920  hộ phân bố ở 05 thôn . Nhân dân trong xã cần cù lao động, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp .Phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá,  phát triển nông thôn theo tiêu trí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ thương mại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất coi trọng nông sản chất lượng cao, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực sẵn có của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tích cực xoá đói giảm nghèo, tăng cường bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập cao và ổn định.

2. Phát triển văn hóa xã hội: Xã Yên Mỹ có 09 chi bộ, trong đó có 03 chi bộ nhà trường, 5 chi bộ thôn xóm, 1 chi bộ công an. Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ xã đến thôn. Về văn hóa xã có 01 nhà thờ Giao xứ, 01 nhà thờ Gíao họ và 04 nhà chùa, 01 đình làng, 01 phủ, 02 đền. Phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá,  phát triển nông thôn theo tiêu trí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ thương mại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất coi trọng nông sản chất lượng cao, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực sẵn có của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tích cực xoá đói giảm nghèo, tăng cường bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập cao và ổn định. Nâng cao dân chí, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo ở 3 cấp học; y tế, văn hoá luôn được đẩy mạnh và phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa  dân tộc. Thực hiện xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT - TTATXH, củng cố quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang