image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

1/ Đồng chí: TRẦN VĂN TÂM

              Sinh năm : 1975

              Quê quán: Thôn Thiện Mỹ- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Thường trú: Thôn Thiện Mỹ- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Chức vụ: Đảng ủy viên- CT UB MTTQ xã

              Điện thoại: 0395809528

2/ Đồng chí: TRẦN VĂN QUANG

              Sinh năm : 1959

              Quê quán: Thôn Thiện Mỹ- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Thường trú: Thôn Thiện Mỹ- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Chức vụ:  PCT UB MTTQ xã - CT Hội Người Cao Tuổi

              Điện thoại: 0985628077

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG ĐOÀN THỂ

1/ Đồng chí:  PHẠM VĂN CẦN

              Sinh năm : 1958

              Quê quán: Thôn Hóp- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Thường trú: Thôn Hóp- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Chức vụ:CT Hội Cựu Chiến Binh xã

              Điện thoại:0815252742

2/ Đồng chí:  BÙI TUẤN TƯNG

              Sinh năm : 1962

              Quê quán: Thôn Bắc Mỹ Dương- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Thường trú: Thôn Bắc Mỹ Dương- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Chức vụ:PUB Kiểm Tra Đảng Ủy - CT Hội Nông Dân xã

              Điện thoại: 0397794591

3/ Đồng chí: TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

              Sinh năm : 1980

              Quê quán: Tam Thanh - huyện Vụ Bản- tỉnh Nam Định

              Thường trú: Thôn Hữu Dụng- xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

              Chức vụ:Đảng Ủy Viên- CT Hội Phụ Nữ xã- ĐB HĐND - TT Ủy Ban MTTQ

              Điện thoại:0945465090

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang