image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
THÔNG BÁO VỀ PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY, XE MÁY ĐIỆN

CÔNG AN HUYỆN Ý YÊN

CÔNG AN XÃ YÊN MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Mỹ, ngày 27 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY, XE MÁY ĐIỆN

Kính thưa toàn thể nhân dân xã Yên Mỹ

          Ngày 06/04/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành thông tư số 15, 16/2022/TT-BCA trong đó quy định phân cấp đăng ký xe máy tại Công an cấp xã.

          Theo đó, Công an cấp xã được thực hiện các hoạt động đăng ký xe như sau:

1. Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

2. Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3. Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

4. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

5. Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

6. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã.

Thực hiện theo kế hoạch 4092/KH-CAT ngày 29/08/2022 của Công an tỉnh Nam Định, thực hiện theo sự chỉ đạo của Công an huyện Ý Yên, bắt đầu từ ngày 01/10/2022, Công an xã Yên Mỹ sẽ trực tiếp thực hiện 06 hoạt động đăng ký xe như trên, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe thuộc về Công an cấp xã.

Về lịch làm việc đăng ký xe: Trong giờ hành chính thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

          Công an xã Yên Mỹ xin thông báo tới toàn thể nhân dân được biết.

-        

CÔNG AN XÃ YÊN MỸ

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang