image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
115kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
4 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
5 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
7 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
8 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
9 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
10 Thủ tục công nhận hòa giải viên Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
11 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
12 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
13 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
14 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
15 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
16 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
17 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
18 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
19 Xác nhận thông tin hộ tịch Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
20 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư PhápỦY ban Nhân Dân Xã Yên Mỹ
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang