image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Ghi nhận ở Đảng bộ xã Yên Mỹ

Năm 2022, Đảng bộ xã Yên Mỹ vinh dự được Huyện ủy tặng giấy khen là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là thành quả, sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Đảng bộ xã trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh ở địa phương.

anh tin bai

      Đảng bộ xã Yên Mỹ hiện có 177 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Để phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch mọi công việc, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ xã luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ vậy, đã từng bước củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đưa mọi nhiệm vụ và phong trào của xã đi lên.

    Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Trong đó, đặc biệt đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết và đăng ký thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhờ vậy cán bộ, đảng viên đã tự soi, tự sửa khuyết điểm, phòng tránh những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Thực tế cho thấy, là xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo nên Đảng ủy xã Yên Mỹ thường xuyên quan tâm công tác dân vận, nhân rộng và triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; huy động cả hệ thống chính trị “vào cuộc” làm tốt công tác tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với các chức sắc, chức việc trong Ban hành giáo của giáo xứ vận động bà con giáo dân thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo và hưởng ứng phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, xã không có đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Việc bồi dưỡng đối tượng và kết nạp đảng viên mới được Đảng ủy xã chú trọng nhằm tăng cường lực lượng đảng viên ở cơ sở, nhất là các xóm có đông đồng bào Công giáo.

     Song song với đó, từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng sâu sát, hiệu quả. Trong đó, MTTQ xã thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, phát động phong trào “Thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Các xóm, đội, xứ họ đạo thực hiện phong trào thi đua 5 không”... Đoàn Thanh niên xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ giúp nhau lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”. Hội Phụ nữ xã đổi mới phương thức hoạt động với nội dung sinh hoạt phong phú; nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, làm vụ đông trên đất 2 lúa giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nhằm tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi; thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho nông dân vay vốn thoát nghèo. Hội Cựu chiến binh xã luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đi đầu trong các phong trào của địa phương, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên trong xã thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với xây dựng các ngành, đoàn thể vững mạnh, các chi bộ đã cụ thể hóa tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp vào thực tế cuộc sống, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

anh tin bai

    Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mỹ cho biết: Với việc tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Mỹ đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong những năm qua đạt kết quả tích cực. 9/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Không chỉ chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, trong đó chỉ đạo các chi bộ khu dân cư vận động nhân dân gieo cấy đúng kế hoạch, tập trung áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng. Sản lượng hàng năm đạt gần 4000 tấn; tổng giá trị ước đạt 29 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn khuyến khích các hộ gia đình duy trì và phát triển các ngành nghề trong các lĩnh vực công nghiệp, TTCN, TMDV,  như mộc, may, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vận tải, máy cày bừa, dịch vụ ăn uống.... Có việc làm và thu nhập ổn định nên đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bình quân thu nhập đạt 54 triệu đồng/người/ năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,19%

anh tin bai

    Với sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, Đảng bộ xã Yên Mỹ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng, An ninh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Yên Mỹ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng vừa chuyên" ; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội./

 (Thực hiện: Đoàn Hương)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang