image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kỳ họp thứ VII Hội Đồng Nhân Dân Xã Yên Mỹ Khóa XX Nhiệm Kỳ 2021-2026
Sáng ngày 29/6/2023, HĐND xã Yên Mỹ khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.
anh tin bai

Về dự hội nghị gồm có TT Đảng ủy- TT HĐND - TT UBND - TT UB MTTQ ,các đồng chí trong BCH  Đảng bộ ,các ban ngành đoàn thể chính trị , các tổ chức xã hội, Ban QT HTX DV NN  và các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Thôn trưởng, đội trưởng và các đại biểu HĐND xã

anh tin bai

Ông Nguyễn Hồng Quân - BT Đảng Ủy- CT HĐND xã lên khai mạc kỳ họp

Để kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021 -2026 hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân toàn xã.   Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND xã các đại biểu về dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ trí tuệ, tích cực thảo luận và đóng góp các ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp từ đó quyết định đúng các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND xã, đáp ứng với lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

anh tin bai

Ông Trịnh Văn Quang - ĐUV- Phó CT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2023

anh tin bai

Bà Bùi Thị Hiện - ĐUV- PCT HĐND xã báo cáo trương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2023

anh tin bai

Ông Trần Văn Tâm ĐUV- CT UBMTTQ xã báo cáo kết quat công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ MTTQ  tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023

Qua kỳ họp HĐND xã báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cử tri gửi về kỳ họp thứ VII HĐND xã.Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo của UBND xã Yên Mỹ, sự phối kết hợp của MTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực của nhân dân địa phương đã khắc phục mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong  6 tháng đầu năm 2023

anh tin bai

Ông Đặng Duy Lâm- Công Chức Tài Chính Kế Toán xã báo cáo quyết toán thu , chi ngân sách xã năm 2022

anh tin bai

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, xã Yên Mỹ đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai vụ mùa, vụ đông theo đúng kế hoạch đã đề ra; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lụt úng theo phương châm 4 tại chỗ kịp thời; phát động nhân dân mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông bằng các giống có hiệu quả kinh tế ; phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã đạt NTM kiểu mẫu.

anh tin bai

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận và làm rõ một số vấn đề thuộc các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, Văn hóa - Xã hội - Giáo dục, An ninh - Quân sự trên địa bàn được các đại biểu và cử tri trong xã quan tâm trong phạm vi thẩm quyền của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn xã giải quyết.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, 100% đại biểu đã biểu quyết tán thành thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang