image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Thực hiện quy chế dân chủ ở Ý Yên, khơi dậy sức mạnh từ sự đồng thuận

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở , nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.

Đây chính là khâu quan trọng và cấp bách đã được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tại huyện Ý Yên, trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW và gần đây là Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thì trong nhiều nội dung được các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đã cho thấy quyền làm chủ của nhân dân đã và đang được thực thi, góp phần khơi dậy sự đồng thuận, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

anh tin bai

    Qua ghi nhận, một trong những kết quả được đánh giá cao trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở là trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Thôn An Châu, xã Yên Khang có gần 200 hộ dân với trên 700 nhân khẩu. Trong xây dựng thôn/ xóm Nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ….Mọi công việc đều được công khai minh bạch, công việc nào do Nhà nước đầu tư, việc nào vận động nhân dân cùng đóng góp đều được tuyên truyền rộng rãi. Do đó bà con tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để xây dựng quê hương. Với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng, hiện 100% đường trục thôn xóm, đường dong ngõ xóm, đường trục chính nội đồng của thôn đều đã được bê tông, nhựa hóa theo chuẩn. Thôn đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư với 133 cột đèn được làm bằng thép mạ kẽm đảm bảo tiêu chuẩn. Hệ thống đường giao thông trong thôn được cắm mốc giới theo quy hoạch và lắp đặt biển báo giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, không hạn chế tầm nhìn. Thôn có nhà văn hóa khang trang với đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng được nhu cầu hội họp, sinh hoạt, vui chơi của người dân. Đến nay, 98% số hộ dân ở thôn An Châu có đời sống kinh tế ổn định, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi…

anh tin bai

Thực tế cho thấy, thôn An Châu, xã Yên Khang chỉ là một trong rất nhiều thôn, xóm của các địa phương trên địa bàn huyện Ý Yên mà người dân nhiệt tình ủng hộ công cuộc xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn/ xóm Nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi thành công của chương trình đã và đang tạo dựng một diện mạo mới về “chất” cho các vùng quê Ý Yên. Nơi đây, những giá trị mới của một nông thôn hiện đại cả về kinh tế, văn hóa xã hội và tổ chức cộng đồng, người dân được trở thành chủ thể, được bàn và tham gia ngay từ đầu khi bắt tay xây dựng Nông thôn mới. Đây là một trong những minh chứng thuyết phục về quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở ...Hiện 29/31 xã thị trấn trong huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao chiếm 93,5%; 92 thôn/ xóm, tổ dân phố đạt mô hình thôn, xóm Nông thôn mới kiểu mẫu. 

 Với Ý Yên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm. Đặc biệt, chính quyền các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai để nhân dân được biết, được bàn và quyết định theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, hầu hết các địa phương đã tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, công khai các khoản thu, mức thu các loại thuế, phí, lệ phí và các cuộc vận động ủng hộ; kế hoạch thu, chi ngân sách của địa phương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh và địa phương về phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; công khai các chính sách vay vốn, chính sách đối với người có công, chế độ hỗ trợ cho các đối tượng chính sách...

anh tin bai

anh tin bai

        Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như niêm yết tại nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã, huyện qua các hội nghị được tổ chức ở thôn, xã; qua lấy phiếu để người dân được biết, được bàn, được giám sát. Đặc biệt, chú trọng tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát trong quá trình triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... cũng được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả tích cực. 

anh tin bai 

     Đặc biệt, để góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Ý Yên đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại với nhân dân để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân. Quan tâm kiện toàn, bổ sung, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải để phát huy quyền giám sát, phản biện ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

     Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch các quy định, quy trình, chính sách. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bảo đảm an sinh xã hội.

(Thực hiện: Thu Nga)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Mỹ- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Mỹ- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenmy.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang